לימודי המשך לגננות - קורס גננות בכירות

מטרת הקורס מתן ידע וכלים לבנית תכנית לימודים למהלך השנה בגן, תוך הבנה וראיה של צרכי הילד בהתאם לגילו ולשלב ההתפתחותי בו הוא נמצא, הכוללת התעמקות במושג "למידה משמעותית" והיכולת להביאה לידי ביטוי במהלך היום יום בגן. מהלך הקורס מהווה ליווי שנתי פדגוגי לכל אחת מהמשתתפות: כל מפגש יהווה הכנה והערכות למועד הקרוב בשנת הלימודים בכל אחד מהנושאים המוצגים מטה* . הלימודים ילוו במגוון רחב של רעיונות לפעילויות בגן, בשילוב ספרות ילדים, מוסיקה בהתאמה לגיל ולשלב ההתפתחותי, מיומנויות עבודה בחומרים, ניסויים מדעיים, מיונים והכללות, ועוד. למי מיועד הקורס? הלמידה בקורס מושתתת על ידע פורמלי קודם ועל כן הלימודים מיועדים לבוגרות מסלולי גננות במרכז הרפז, ובוגרות תכניות להכשרת גננות לגילאי 0-3 ממכללות אחרות. רשימת הנושאים בקורס הערכות לתחילת שנה, חגי תשרי, הסתיו והגינה, חנוכה, ט"ו בשבט, יום המשפחה, פורים, פסח, יום העצמאות וימי זיכרון, ל"ג בעומר, שבועות, עונות השנה, צבעים, אני וגופי, ועוד. מבנה הקורס קורס שנתי, 80 שעות אקדמיות, המתקיימים אחת לשבועיים בימי ראשון בין השעות 18.00-21.00 אריך פתיחה : 30.8.2017

לימודי המשך לגננות - קורס גננות בכירות

מטרת הקורס מתן ידע וכלים לבנית תכנית לימודים למהלך השנה בגן, תוך הבנה וראיה של צרכי הילד בהתאם לגילו ולשלב ההתפתחותי בו הוא נמצא, הכוללת התעמקות במושג "למידה משמעותית" והיכולת להביאה לידי ביטוי במהלך היום יום בגן. מהלך הקורס מהווה ליווי שנתי פדגוגי לכל אחת מהמשתתפות: כל מפגש יהווה הכנה והערכות למועד הקרוב בשנת הלימודים בכל אחד מהנושאים המוצגים מטה* . הלימודים ילוו במגוון רחב של רעיונות לפעילויות בגן, בשילוב ספרות ילדים, תיאטרון בובות , מוסיקה בהתאמה לגיל ולשלב ההתפתחותי, מיומנויות עבודה בחומרים, ניסויים מדעיים, מיונים והכללות, ועוד. למי מיועד הקורס? הלמידה בקורס מושתתת על ידע פורמלי קודם ועל כן הלימודים מיועדים לבוגרות מסלולי גננות במרכז הרפז, ובוגרות תכניות להכשרת גננות לגילאי 0-3 ממכללות אחרות. רשימת הנושאים בקורס הערכות לתחילת שנה, חגי תשרי, הסתיו והגינה, חנוכה, ט"ו בשבט, יום המשפחה, פורים, פסח, יום העצמאות וימי זיכרון, ל"ג בעומר, שבועות, עונות השנה, צבעים, אני וגופי, ועוד.. מבנה הקורס קורס שנתי, 80 שעות אקדמיות, המתקיימים אחת לשבועיים בימי רביעי בין השעות 18.00-21.00 תאריך פתיחה : 30.8.2017