טפסי הרשמה למסלול הכשרת גננות ומנהלות גן:

הרשמה ללימודים תקנון

טפסי הרשמה לקורס גננות בכירות :

בקשת הרשמה לקורס תקנון קורס

ניתן לשלוח את הטפסים:

בדוא"ל Info@m-harpaz.co.il בפקס 09-9668937 בדואר : משרד ראשי : מרכז  הרפז,  רחוב הברקת 8, תל מונד 4061770